0

Over ons

Yachting Willemstad: Al jaren een vertrouwd adres in de watersport, gelegen binnen de vesting van Willemstad. 
Voor goed advies, kwaliteit, vakbekwaamheid & service bent u bij ons op het juiste adres. We hebben een breed gesorteerd assortiment watersportartikelen, variërend van onderhoudsproducten tot luxe artikelen voor U en Uw boot. Ook voor diverse outdoor (kampeer)artikelen bent u bij ons op het juiste adres! 

Wij bieden een uitgebreide collectie zeil- en vrijetijdskleding van merken als Dubarry, Paul & Shark, Roosenstein Wolke, Breton Stripe, Musto & Helly Hansen. 

Persoonlijke contact prefereren we boven het digitale. We willen graag samen met u overleggen welk product geschikt is voor uw toepassing. Een goed advies voorkomt teleurstellingen… Desondanks kunt u ook in onze webshop terecht! Wij vullen deze webshop regelmatig aan met nieuwe producten & lopende acties en nodigen u dan ook graag uit om met enige regelmaat een kijkje te nemen. Artikelen uit ons assortiment welke u niet in de webshop vindt zijn altijd via het bootschappenlijstje te bestellen bij ons. Wij nemen dan contact met u op over het bestelde product. Ondanks deze mogelijkheid bent u natuurlijk ten alle tijden van harte welkom in onze winkel! 

 

Privacy Statement

Yachting Willemstad, gevestigd aan Benedenkade 5-7, 4797 AV in Willemstad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Yachting Willemstad
Benedenkade 5-7
4797 AV Willemstad
+31 168 472855
www.yachtingwillemstad.nl

De heer J.C.M. Wierckx is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming binnen Yachting Willemstad en is te bereiken via winkel@yachtingwillemstad.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Yachting Willemstad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze winkel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van klanten die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een aanvrager via de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via winkel@yachtingwillemstad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yachting Willemstad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te informeren betreft de voortgang van uw bestelling
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
- Het verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yachting Willemstad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yachting Willemstad deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Yachting Willemstad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Yachting Willemstad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yachting Willemstad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar winkel@yachtingwillemstad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Yachting Willemstad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yachting Willemstad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  winkel@yachtingwillemstad.nl.

Mei 2018

 

Facebook